Gmina Jasło otrzymała dofinansowanie do tzw. projektu „parasolowego”

Mieszkańcy gminy Jasło mogą liczyć na dotacje do budowy instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Samorząd otrzymał dofinansowanie do tzw. projektu „parasolowego”, którego celem jest zwiększenie wytwarzania energii z OZE w źródłach rozproszonych, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, a także kosztów zużycia energii w gospodarstwach domowych.

W ramach projektu na terenie gminy powstaną nowe instalacje kolektorów słonecznych, fotowoltaiczne oraz pomp ciepła powietrznych i gruntowych. Wartość projektu to ponad 13 milionów złotych, z czego około 8,5 miliona złotych stanowi dofinansowanie unijne. Wkład własny mieszkańców, którzy wnioskowali o dofiansowanie wyniesie około 30 procent inwestycji.

Projekt będzie realizowany do końca 2022 roku.

Źródło: Samorząd Województwa Podkarpackiego

Fot. Mateusz Romankiewicz