Informacja Burmistrza Miasta w Jaśle w związku z koronawirusem – 12 marca

– Do 25 marca funkcjonowanie przedszkoli i szkół zostało czasowo ograniczone. Dyrektorzy i wychowawcy miejskich placówek będą komunikować się z rodzicami przez dziennik elektroniczny, a w przedszkolach przez system Jammik. Sugerujemy, by uczniowie pozostawali w domach. Jest to czas kwarantanny, a nie wolny. Zachęcamy by wykorzystać go na pogłębianie swojej wiedzy.

– Do 25 marca (zgodnie z zaleceniami wojewody podkarpackiego) zamknięte zostały: Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla osób starszych i Klub Integracji Społecznej funkcjonujące przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

– Jednostki miejskie: Jasielski Domu Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle, Muzeum Regionalne w Jaśle funkcjonują, ale nie będą otwarte dla klientów. Imprezy i zajęcia zaplanowane przez te instytucje zostały odwołane. Bieżące informacje będą przekazywane na stronach internetowych poszczególnych jednostek.

– Od 13 do 25 marca Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (wszystkie obiekty sportowe) pozostanie zamknięty dla klientów.

– Czasowo do 25 marca zamknięte zostały również boiska sportowe Orlik.

– Urząd Miasta w Jaśle jest do dyspozycji mieszkańców w każdej sprawie. Sugerujemy jednak, by w miarę możliwości załatwiać sprawy przez telefon, drogą mailową czy też przez system elektroniczny e-PUAP. Od 13 marca obsługa klientów prowadzona będzie na parterze budynku. Zmniejszenie bezpośrednich kontaktów przyczyni się do ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się wirusa i wywoływanej przez niego choroby. Proponujemy, aby wszelkie możliwe płatności dokonywać przelewami poprzez systemy bankowości elektronicznej, a także za pomocą miejskiej platformy płatniczej – PLIP.

Apelujemy o zachowanie wszelkich form ostrożności, aby nie narazić siebie oraz innych na możliwość zachorowania. Korzystajmy ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.


YouTube: Miasto Jasło


Urząd Miasta w Jaśle