Kolejne instalacje fotowoltaiczne ze wsparciem z NFOŚiGW

Krośnieński Holding Komunalny otrzymał wsparcie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kolejnych trzech instalacji fotowoltaicznych. Projekt o wartości blisko 2,9 mln zł (brutto) otrzymał ponad 2,3 mln zł dofinansowania, w tym ok. 700 tys. zł, tj. 30%, bezzwrotnej dotacji.

W ramach projektu „Budowa trzech instalacji fotowoltaicznych dla MPGK Krosno” na terenie zakładów należących do Spółki powstaną trzy nowe instalacje prądotwórcze. Pierwsza z nich, największa, o mocy ok. 243 kW, zostanie wybudowana na dachu nowo powstałej instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów, tj. na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie. Druga, o mocy blisko 200 kW, powstanie przy krośnieńskiej Oczyszczalni Ścieków, a trzecia, o mocy ok. 74 kW, stanie na terenie Zakładu Uzdatniania Wody „Wisłok” w Sieniawie.

Wybór lokalizacji dla nowych instalacji fotowoltaicznych nie był przypadkowy. We wszystkich trzech zakładach istnieją już podobne instalacje, a nowo powstałe mają być ich uzupełnieniem, co poprawi bilans energetyczny Spółki. Dzięki budowie kolejnych trzech instalacji ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych zwiększy się o około 500 MWh w skali roku.

Cały czas podejmujemy działania w celu poprawy naszego bilansu energetycznego oraz uzyskania samowystarczalności energetycznej. Inwestujemy przy tym w energię powstałą przez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Po wybudowaniu kolejnych trzech instalacji fotowoltaicznych będziemy mieć w naszej Spółce 13 obiektów prądotwórczych – mówi Janusz Fic, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego. I dodaje: – To jednak nie koniec, ponieważ przygotowujemy już kolejne inwestycje w tym zakresie.

Umowa na dofinansowanie budowy trzech instalacji fotowoltaicznych została podpisana z NFOŚiGW w lutym br. Dotacja pochodzi z programu NFOŚiGW – Ciepłownictwo powiatowe – pilotaż i wynosi 2 306 600 zł, przy całkowitej wartości projektu 2 892 468 zł.

Przetarg na budowę trzech nowych instalacji, w formule „Zaprojektuj i wybuduj”, został ogłoszony 27 stycznia br. Planowany termin realizacji zadania to listopad 2021 r.

Źródło: Krośnieński Holding Komunalny