Krośnieński Holding Komunalny przyjazny pracownikom

Krośnieński Holding Komunalny po raz drugi został laureatem nagrody NSZZ „Solidarność” – Pracodawca Przyjazny Pracownikom. Holding został uznany za pracodawcę, który przestrzega przepisów prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Wręczenie statuetki i certyfikatu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” odbyło się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Cieszę się bardzo z tej nagrody, w szczególności, że jest ona przyznawana na wniosek pracowników. To potwierdza co najmniej dobrą współpracę naszej spółki ze związkami zawodowymi – mówi Janusz Fic, prezes zarządu Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego. – Przez ostatnie lata utrzymujemy dobre relacje z organizacjami związkowymi, ale też i z pracownikami. Myślę, że to przekłada się na lepsze zrozumienie kierunków rozwoju spółki i na zaangażowanie pracowników w jej działalność firmy, a to przynosi bardzo dobre efekty – dodaje Janusz Fic.

Krośnieński Holding Komunalny zatrudnia obecnie ok. 350 pracowników i działa w branży ciepłowniczej, wodociągowej i odpadowej, a od kilku lat również energetycznej, dzięki kilkunastu własnym instalacjom prądotwórczym.

W opinii ekspertów związkowych Spółka została uznana za pracodawcą, który stosuje dobre praktyki w zakresie przestrzegania prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. W Spółce działają dwa związki – Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” i Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Terenowej przy MPGK Krosno.

Efektem dobrej współpracy związków z pracodawcą jest m.in. Zbiorowy Układ Pracy, który w naszej ocenie jest dokładnie przestrzegany, a wszystkie prawa i obowiązki ze strony pracodawcy są realizowane w stu procentach – mówi Marek Bogaczyk, prezes Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy Krośnieńskim Holdingu Komunalnym. – Relacje między pracodawcą a załogą i organizacjami związkowymi są naprawdę dobre. Na każdą prośbę organizacji związkowych organizowane są spotkania negocjacyjne, które przynoszą kompromisowe rozwiązywanie. Negocjacje zawsze są prowadzone na bardzo wysokim poziomie, oparte na zasadzie dialogu i partnerstwa. W ostatnim czasie, wspólnie z drugą organizacją związkową działającą w Spółce, wynegocjowaliśmy systematyczne zwiększenie składki na Pracownicze Plany Emerytalne do poziomu 5%. miesięcznie – dodaje przewodniczący zakładowej „Solidarności”.

Konkurs „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” organizowany jest przez NSZZ „Solidarność” od 2007 r., pod honorowym patronatem prezydenta RP. Jest to jedyny konkurs, w którym kandydatów zgłaszają sami pracownicy zrzeszeni w związku zawodowym „Solidarność”.

Wręczenie statuetek i certyfikatów „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”, którymi nagrodzone firmy mogą posługiwać się przez 3 lata, odbyło się podczas gali w Pałacu Prezydenckim, w której wzięli udział prezydent RP Andrzej Duda oraz przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” Piotr Duda i jego zastępca Tadeusz Majchrowicz.

Krośnieński Holding Komunalny został nagrodzony certyfikatem „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” już po raz drugi. Pierwszy tytuł został przyznany Spółce w 2018 r.

inf. prasowa Krośnieński Holding Komunalny