Miasto Krosno rozpoczyna nabór wniosków na drugą transzę sprzedaży węgla

Miasto Krosno rozpoczyna przyjmowanie wniosków na drugą transzę preferencyjnego zakupu węgla dla mieszkańców Krosna, który można kupić w związku z tzw. „ustawą węglową”. Węgiel podobnie jak w pierwszym etapie będzie pochodził z polskich kopalni „Janina” lub „Sobieski”, a dostarczany będzie przez firmę Tauron Wydobycie S.A. a dystrybuowany przez firmę PANMAR z Krosna. Cena węgla na składzie w Krośnie wynosi 1825,00 zł za tonę brutto i nie zawiera kosztu transportu ze składu do mieszkańca.

Do kiedy masz czas?
Wnioski o zakup węgla w drugiej transzy można składać do 27 stycznia 2023 r.


Formularze są dostępne w budynkach Urzędu Miasta Krosna:

  • przy ul. Lwowskiej 28a,
  • przy ul. Bieszczadzkiej 5 – II piętro (Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami Urzędu Miasta Krosna),
  • przy ul. Staszica 2.

Gdzie złożyć wypełniony wniosek?
Wniosek można również pobrać poniżej i wydrukować. Uzupełniony formularz można złożyć w jednym ze wspomnianych budynkach Urzędu Miasta Krosna. Prosimy o czytelne wypełnienie i podpisanie wniosku.

Możesz też wysłać dokument mailem na adres gk@um.krosno.pl lub przesłać przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) – epuap.gov.pl 
WAŻNE! Pamiętaj, że wniosek w formie elektronicznej musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Kto może kupować węgiel po preferencyjnej cenie?

  • osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do otrzymania dodatku węglowego,
  • nie dokonała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022-2023 w cenie niższej niż 2000 zł. za tonę i w ilości co najmniej 1,5 tony w przypadku składania wniosku na drugą transzę.
    Ponadto:
  • jeżeli w pierwszej transzy zakupiono 1,5 t wniosek można złożyć na kolejne 1,5 t,
  • jeżeli w pierwszej transzy zakupiono mniej niż 1,5 t to nie wykorzystana ilość powiększa limit na drugi okres do 30.04.2023 r.
  • jeżeli w pierwszej transzy nie dokonano zakupu wniosek można złożyć na maksymalną ilość 3 t.

Uwaga!
Wniosek o zakup preferencyjny węgla zawiera oświadczenie, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022 -2023 po cenie niższej niż 2000 zł. brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy węglowej.

W momencie kiedy węgiel będzie dostępny to każdy mieszkaniec, którego wniosek został pozytywnie rozpatrzony otrzyma informację o dalszych krokach realizacji zakupu. Zasady realizacji, pochodzenie węgla, miejsce i warunki odbioru oraz cena za tonę nie uległy zmianie w porównaniu do pierwszego etapu.

Szczegółowych informacji udziela
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami Urzędu Miasta Krosna, ul. Bieszczadzka 5 (II piętro), telefon 13 47 43 629.

inf. prasowa UM Krosna