Nowe WIFI w Krośnie, skorzystają mieszkańcy i turyści

W Krośnie powstało 10 nowych punktów zapewniających darmowy dostęp do Internetu. Sieć hotspotów udostępniających darmowy sygnał internetowy została zrealizowana w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej pn. WIFI4EU. Sygnał jest już dostępny i możemy z niego skorzystać w obrębie krośnieńskiej starówki oraz w okolicy dworca PKP/PKS.

Społeczeństwo online
Żyjemy w czasach, kiedy dostęp do Internetu jest nieodłączną częścią życia. Potrzebujemy być online. W Internecie szukamy właściwie wszystkich informacji. W sieci kupujemy, umawiamy się do lekarza, rezerwujemy bilety, ale przede wszystkim komunikujemy się, więc jest to odpowiedź na potrzeby nas wszystkich.

Krosno od dawna rozwija swoją bazę Hot Spotów w Krośnieńskiej Sieci Szerokopasmowej „KROSMAN”, natomiast darmowe udostępnianie dobrej jakości sygnału internetowego do tej pory było niemożliwe. Pojawiło się alternatywne rozwiązanie więc z niego skorzystaliśmy.mówi Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna.

Co to jest WiFi4EU

Inicjatywa WiFi4EU to program wsparcia na rzecz zapewnienia bezpłatnego dostępu do wysokiej jakości bezprzewodowego Internetu w przestrzeniach publicznych, takich jak parki, place, budynki publiczne, biblioteki, ośrodki zdrowia i muzea w całej Europie.

Sieć WiFi4EU dodatkowo ma poprawić dostęp do usług on-line, podnoszących jakość życia społeczności lokalnych poprzez ułatwianie dostępu do usług, takich jak e-zdrowia czy e-administracja oraz sprzyjających rozwojowi lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw wprowadzających innowacje w zakresie produktów i usług cyfrowych.

Zmiana przepisów

Udział w projekcie WiFi4EU daje nam duże możliwości. Wcześniej, ze względu na dość restrykcyjne wymogi i ograniczenia (np. przepustowość łącza internetowego nie mogła być wyższa niż 0,5 Mb/s) publiczne dostępu do Internetu w mieście Krośnie straciły na swojej atrakcyjności dla użytkowników (mieszkańcy i turyści korzystali z tych usług niechętnie. Diametralnie sytuację zmienił program WiFi4EU, którego wymogi oraz specyfikacja gwarantują wysoką jakość usługi oraz brak dotychczasowych ograniczeń dla użytkowników.

Publiczne punkty to szybkie łącza i wysoka jakość

Nowe punkty dostępu do Internetu wykonane w ramach tego projektu wykorzystują szybkie łącza szerokopasmowe, co umożliwia użytkownikom korzystanie z Internetu wysokiej jakości, który:

– gwarantuje szybkość transferu danych do każdego użytkownika końcowego minimum 30 Mb/s;

– jest świadczony bezpłatnie i na niedyskryminujących warunkach, jest łatwo dostępny, zabezpieczony i wykorzystuje najnowsze i najlepsze dostępne urządzenia zdolne do zapewnienia użytkownikom łączności o dużej przepustowości;

– umożliwia dostęp do innowacyjnych usług cyfrowych, na przykład usług świadczonych za pośrednictwem infrastruktury usług cyfrowych;

– jest udostępniany w miejscach lokalnego życia publicznego, w tym w przestrzeniach zewnętrznych dostępnych dla ogółu społeczeństwa w życiu publicznym społeczności lokalnych.

Skorzystają wszyscy

Sieć WIFI4EU to ukłon przede wszystkim w stronę mieszkańców, ale skorzystają też turyści, którzy odwiedzają nasze miasto. Dziewięć z dziesięciu nowych publicznych punktów dostępowych jest usytuowane w obszarze starego miasta gdzie zlokalizowana jest większość atrakcji turystycznych. Dodatkowo jeden punkt znajduje się przed budynkiem Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej i obejmie swoim zasięgiem okolice dworca.

Nam mieszkańcom darmowy Internet będzie służył na co dzień. Każdy z nas przecież codziennie coś sprawdza albo szukamy konkretnego adresu, sklepu czy godzin otwarcia różnych instytucji czy choćby rozkładu jazdy. – mówi Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna. Mam nadzieję, że odwiedzający nas turyści dzięki możliwości skorzystania z darmowego Internetu, będą mogli w pełni wykorzystać czas spędzony w Krośnie. Łatwiej będzie zaplanować czas na zwiedzanie czy znaleźć miejsce na obiad czy odpoczynek. Teraz wystarczy się tylko zalogować i korzystać.dodaje prezydent.

Lokalizacje hotspotów:

  1. Słup z przy CDS (słup z kamera do monitoringu miasta)
  2. Słup przy kamienicy Rynek 5
  3. Słup przy banku ING (stara lokalizacja banku)
  4. Słup przy BWA (narożnik kamienicy NFZ przy istniejącej kamerze monitoringu miasta)
  5. Słup przy KPU (słup z kamera do monitoringu miasta)
  6. Słup na Placu Konstytucji 3 Maja (słup z kamera do monitoringu miasta)
  7. Słup przy pomniku Portiusa
  8. Słup przy pomniku Portiusa
  9. Słup przy kościele Franciszkanów (słup z kamera do monitoringu miasta)
  10. Słup obok Etnocentrum (słup z kamera do monitoringu miasta)

HotSpoty w obszarze Rynku są tak zaprojektowane, żeby sieć WiFi objęła swoim zasięgiem całe Stare Miasto. W praktyce wygląda to tak, że przemieszczając się po starówce jesteśmy przełączani automatycznie pomiędzy nadajnikami nie tracąc sygnału.

Źródło: Urząd Miasta w Krośnie

Fot. Urząd Miasta w Krośnie