Nowe zasady odbioru odpadów i godziny otwarcia PSZOK

Od początku roku mieszkańcy Krosna mogą bezpłatnie oddać odpady segregowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Białobrzeskiej. Do tej pory były one zbierane jedynie w terminie określonym harmonogramem, sprzed nieruchomości. Ponadto zostały wprowadzone limity ilości oddawanych opon i odpadów budowlanych. Zmianie uległy również godziny otwarcia PSZOK-u, który do 31.03.2021 będzie nieczynny w soboty.

Katalog odpadów, które w ramach opłat za gospodarowanie odpadami, mieszkańcy mogą oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Białobrzeskiej został poszerzony o:

  • odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;
  • odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;
  • odpady z metalu, w tym odpady opakowaniowe z metalu,
  • odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
  • bioodpady z wyłączeniem części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów

które do tej pory odbierane były jedynie sprzed nieruchomości, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Pełen katalog odpadów, które mieszkańcy samodzielnie mogą dostarczyć do PSZOK zawarty jest w Regulamine utrzymania czystości iporządku na terenie Gminy Miasto Krosno

Jednocześnie zostały wprowadzone limity odpadów budowlanych i opon, które mieszkańcy mogli bezpłatnie dostarczyć do PSZOK. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, można oddać 2 tony odpadów budowlanych raz na dwa lata oraz do ośmiu opon rocznie (ilości te dotyczą jednego gospodarstwa domowego). Za dodatkową opłatą można dostarczyć większą ilość tego typu odpadów.

Zmianie uległy także godziny funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Białobrzeskiej.

W okresie od 1.12.2020 r. do 31.03.2021 r., od poniedziałku do piątku jest on czynny w godz. 13.00 do 19.00. W soboty jest on nieczynny.

Źródło: Urząd Miasta w Krośnie