Od jutra zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych są zawieszone

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej informujemy, że od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

12 i 13 marca br. (czwartek i piątek) to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze.

W przypadku dodatkowych pytań informacji udzielają dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych.

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach