Od poniedziałku rozpoczną się prace przy budowie mostu na ul. Towarowej w Jaśle – zmiana organizacji

Od poniedziałku (22 kwietnia) rozpoczną się prace przy budowie mostu na ul. Towarowej (potok warzycki) i przebudowie ul. Sroczyńskiego. Wartość zadania wynosi 4,3 mln zł. Na czas trwania inwestycji dotychczasowe połączenie drogowe zostanie zamknięte i wprowadzone zostaną objazdy.

To kolejna inwestycja mostowa, która prowadzona będzie w najbliższym czasie. Przypomnę, że już trwają prace przy, bardzo ważnej dla miasta, przebudowie mostu na osiedlu Krajowice. W sumie prace związane z obydwoma mostami – na ul. Krajowickiej i na ul Towarowej – warte są blisko 19 mln zł – mówi Ryszard Pabian, burmistrz Jasła.

W przyszłym tygodniu wykonawca rozpocznie prace modernizacyjno-budowlane związane z rozbudową ul. Towarowej, czyli budową mostu oraz przebudową ulicy Sroczyńskiego. Zadanie to obejmuje m.in. rozbiórkę przepustu, budowę nowego mostu nad potokiem warzyckim, budowę odcinków sieci kanalizacji deszczowej i gazowej, a w przypadku drogi jej przebudowę. Wartość zadania, które wykonuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle, wynosi 4,3 mln zł. Termin realizacji to 2025 rok.

Bardzo prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do wprowadzonego nowego oznakowania.

Urząd Miasta w Jaśle