Odcinek drogi przyszpitalnej pozostaje nadal zamknięty

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie informuje, że odcinek drogi przyszpitalnej znajdującej się obok remontowanego parkingu, naprzeciw budynku pralni będzie zamknięty do 9 października br. Termin otwarcia drogi przesunięto ze względu na wciąż trwające roboty drogowe.
W związku z realizacją prac, dojazd na parking znajdujący się przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz na parking płatny przed wejściem głównym do budynku Szpitala, będzie możliwy wyłącznie przez ulicę Korczyńską od strony Krosna. Dojazd do budynku pralni, parkingów pracowniczych oraz dziedzińca przy windach będzie możliwy wyłącznie przez ulicę Korczyńską od strony Korczyny.
W Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie d początku marca br. trwa inwestycja, dzięki której przebudowywany jest parking znajdujący się 100 metrów od wejścia głównego, naprzeciw budynku pralni.
Dzięki inwestycji powstanie asfaltowa nawierzchnia, na której będzie mogło zaparkować docelowo około 200 samochodów. Ponadto zostaną utworzone chodniki, zainstalowane oświetlenie, szlabany, system parkingowy oraz monitoring. Przebudowa terenu związana jest również m.in. z odwodnieniami układu drogowego, budową ronda oraz dróg wewnętrznych.
Prace potrwają maksymalnie do końca listopada 2023 r. Inwestycja jest realizowana w ramach zadania: “Poprawa dostępności do kompleksu budynków Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie poprzez przebudowę układu komunikacyjnego i parkingów etap I”.

inf. Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie