Ostrzeżenie o silnym wietrze

IMGW Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych ostrzega, że w dniach od 30.09.2019 r. od godz. 00:00 do 01.10.2019 r. do godz. 03:00 prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, w nocy i rano z południa, później z zachodu.

Silny wiatr może spowodować uszkodzenia budynków, dachów, szkody w drzewostanie (łamanie gałęzi i drzew, wyrywanie drzew o płytkim systemie korzeniowym), uszkodzenia linii napowietrznych, utrudnienia w komunikacji.
Prawdopodobieństwo: 90% (Silny wiatr).

Miejskie Centrum
Zarządzania Kryzysowego
w Jaśle