Rekrutacja na wolne miejsca w miejskich przedszkolach w Krośnie

Od 21 lutego 2020 r. do 27 lutego 2020 r. do godz. 15:00 rodzice dzieci zamieszkałych w Krośnie mogą składać wnioski o przyjęcie do miejskich przedszkoli na rok szkolny 2020/2021. 

Miejskie przedszkola na nowy rok szkolny oferują 1 275 miejsc dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym złożyło 961 rodziców przedszkolaków, co gwarantuje im miejsce w przedszkolu, do którego obecnie uczęszczają. Po zakończeniu procesu składania deklaracji, w miejskich  przedszkolach pozostało 314 wolnych miejsc.
 

Wniosek  o przyjęcie do przedszkola wypełnia się  w systemie NABÓR, na stronie internetowej, w zakładce Wypełnij podanie. We wniosku wskazuje się maksymalnie trzy przedszkola według wybranych preferencji.

Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie kryteriów składa się w przedszkolu wybranym na pierwszej preferencji. Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na przyjęcie dziecka do wybranego przedszkola, przy czym wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wnioski wypełnione elektronicznie, ale nie dostarczone do przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji. O przyjęciu do danego przedszkola decyduje liczba punktów ustalonych na podstawie kryteriów rekrutacyjnych.

Liczba oddziałów i miejsc rekrutacyjnych na rok szkolny 2020/2021

Więcej informacji dla Rodziców zapisujących dzieci do przedszkoli miejskich znajduje się w informatorze zamieszczonym w serwisie internetowym NABÓR w zakładce Dokumenty.
W zakładce Aktualności ww. strony zamieszczane są bieżące informacje dotyczące etapów procesu rekrutacyjnego.