Otwarcie wyremontowanego parkingu przy szpitalu wojewódzkim

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie informuje, że 20 listopada br. zostanie otwarty przebudowany parking płatny (strefa B), zlokalizowany naprzeciwko budynku pralni.

Na terenie parkingu znajduje się 212 miejsc parkingowych dostępnych całodobowo, w tym 6 miejsc dla niepełnosprawnych. Chodniki i miejsca postojowe wykonane są z kostki betonowej, natomiast drogi wewnętrzne z nawierzchni asfaltowej.

System parkingowy

Parking zorganizowany jest w systemie szlabanowym, posiada dwa niezależne wjazdy
i wyjazdy. Rozliczenie postoju odbywa się w kasach parkingowych zlokalizowanych na parkingu (nie przy szlabanach wyjazdowych). Zintegrowany system parkingowy umożliwia rozliczenie pobranego przy wjeździe biletu w dowolnej kasie oraz wyjazd z parkingu przez dowolny szlaban wyjazdowy. Po opłaceniu należności kierowca ma 15 minut na wyjazd
z parkingu. Pierwsze 30 minut postoju jest bezpłatne.

Kasy parkingowe przyjmują banknoty o nominale 10zł, 20 zł, 50zł, monety o nominale 50gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł oraz umożliwiają dokonanie płatności zbliżeniowo kartą płatnicza lub blikiem.

Zamontowany na parkingu system rozpoznawania tablic rejestracyjnych umożliwia identyfikację pojazdu i automatyczne otwieranie szlabanu wyjazdowego po rozliczeniu postoju lub w przypadku darmowego wyjazdu.

Zasady parkowania w strefie A (naprzeciwko wejścia głównego do Szpitala) pozostają bez zmian.

Opłata za korzystanie z parkingu w strefie A i B wynosi:

  1. za postój do 30 minut opłata wynosi – 0,00 zł,
  2. za postój od 31 minut do 60 minut opłata wynosi – 2,00 zł,
  3. za postój dłuższy niż 60 minut, za każdą kolejną rozpoczętą godzinę opłata wynosi – 2,00 zł
  4. opłata za utratę biletu parkingowego wynosi – 30,00 zł.

Inwestycja – wykonane prace

W ramach inwestycji, która trwała od lutego do listopada 2023 roku, wykonano oprócz miejsc parkingowych kanalizację deszczową wyposażoną w zbiorniki retencyjne oraz separator substancji ropopochodnych, wybudowano i przebudowano drogi wewnętrzne
i jezdnie (w tym budowa ronda), przebudowano linie kablowe elektroenergetyczne zasilające kompleks budynków szpitala, wykonano nowe oznakowanie dróg i parkingu wynikające
z przebudowy wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, wybudowano oraz wyremontowano chodniki i ciągi pieszych z kostki betonowej, zagospodarowano tereny zielone, wykonano system monitoringu, system parkingowy oraz oświetlenie terenu.

Inwestycja została zrealizowana w ramach zadania: “Poprawa dostępności do kompleksu budynków Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie poprzez przebudowę układu komunikacyjnego i parkingów etap I”.

Wartość inwestycji: 4 664 249,68 złotych.

Źródła finansowania:

budżet Województwa Podkarpackiego: 4 570 498,26 złotych

środki własne: 93 751,42 złotych.

inf. pras. Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie