Pieniądze na krośnieński łącznik do S19

Ponad 30 mln otrzymało Krosno w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Pieniądze zostaną przeznaczone na I etap budowy połączenia drogowego Krosna drogą ekspresową S19. Symboliczny czek odebrał Prezydent Krosna Piotr Przytocki z rąk Wojewody Ewy Leniart w poniedziałek 25. października.

Miasto składało wnioski o dofinasowanie trzech projektów: „Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 – etap I”, „Uzbrojenie terenu przy projektowanej drodze łączącej Miasto Krosno z drogą S19 w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną oraz kanalizację teletechniczną” oraz „Budowa odcinka drogi klasy GP od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108”.

– Dofinasowanie uzyskał pierwszy z nich. Oznacza to, że otrzymamy pieniądze na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi klasy Z i KR 3 od ul. Sikorskiego w kierunku węzła Iskrzynia w ciągu S19 oraz terenów włączonych od 1 stycznia 2021 r. do miasta Krosna – etap I. Na podstawie opracowanej dokumentacji zaplanowano realizację części inwestycyjnej w formule zaprojektuj-wybuduj. Zakres prac dotyczy m.in. budowy 1,9 km drogi zbiorczej z ciągiem pieszo-rowerowym, 2 skrzyżowań, oświetlenia oraz kanału technologicznego. Droga stanowić będzie jeden z etapów planowanego bezpośredniego połączenia miasta z DK19 – czytamy w informacji prasowej krośnieńskiego magistratu.

Przewidywana wartość inwestycji: 31 600 000,00 PLN

Deklarowana kwota udziału własnego: 1 580 000,00 PLN

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 5,00%

Kwota uzyskanych środków: 30 020 000,00 PLN

Źródło: Urząd Miasta Krosna