Prezydent RP Andrzej Duda podziękował Tadeuszowi Ferencowi

„W chwili, gdy postanowił Pan złożyć pełniony przez siebie urząd i gdy kończy Pan swoją prawie dwudziestoletnią misję Prezydenta Rzeszowa, pragnę wyrazić mój szacunek i uznanie dla Pańskich dokonań. Jestem przekonany, że zapisuje się Pan na trwałe w historii Rzeszowa jako znakomity i wielce zasłużony dla rzeszowian włodarz. Cały ogromny dorobek Pańskich starań dla dobra miasta i jego mieszkańców jest jednocześnie znaczącym wkładem w rozwój Ojczyzny – za co serdecznie chciałbym podziękować” – napisał Prezydent RP Andrzej Duda w liście skierowanym do Tadeusza Ferenca.

List gratulacyjny byłemu już prezydentowi Rzeszowa przekazał w piątek Wojciech Kolarski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. W uroczystości, która odbyła się w rzeszowskim ratuszu, wzięli także udział: Ewa Leniart, Wojewoda Podkarpacki, Ewa Draus, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego i Marek Bajdak, Pełniący Funkcję Prezydenta Rzeszowa. – Pragnę podziękować za to, że prezydent Andrzej Duda przychylnie patrzył na Rzeszów i województwo podkarpackie. Bez pozytywnych decyzji władz centralnych nie udałoby się osiągnąć tego, co zrobiliśmy – powiedział Tadeusz Ferenc. 

Biuro Prasowe Urzędu Miasta Rzeszowa