Pinie potrzebna krew, szczególnie O RhD(-)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Rzeszowie apeluje do mieszkańców Krosna i całego powiatu
o honorowe oddawanie krwi, szczególnie grupy O RhD(-) minus. 

O RhD (-) minus to uniwersalna grupa krwi dla każdego człowieka, który trafia
w nagłym wypadku na stół operacyjny i liczy się każda minuta na uratowanie
Jego życia, ale też jedyna alternatywa dla chorych o tej samej grupie krwi.
Czyli choremu z grupą O RhD (-) można przetoczyć tylko O RhD (-).

Jeżeli wiesz, że masz uniwersalną grupę krwi – nie zwlekaj z decyzją.

Krew można oddać codziennie w Terenowym Oddziale RCKiK w Krośnie
ul. Korczyńska 57 (budynek szpitala, parter pon-pt 7:00 – 12:00).


„Łączy nas krew, która ratuje życie, bo tętni w nas dobro”

Podstawowe wymagania: dobre zdrowie, wiek 18-65 lat, waga proporcjonalna do wzrostu min. 50 kg.,

ważny dowód osobisty, po lekkostrawnym posiłku. Więcej na stronie internetowej RCKiK w Rzeszowie.