Ponad 27 tys. mieszkańców w 2023 roku odwiedziło krośnieński PSZOK

Statystyki z minionego roku pokazują, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Białobrzeskiej 108 w Krośnie cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem mieszkańców. W 2023 r. PSZOK odwiedziło 27 038 mieszkańców, tj. o ponad 5000 osób więcej niż w 2022 roku. – Ten wynik dowodzi, że skutecznie udało się nam zachęcić mieszkańców do selektywnej zbiórki odpadów – mówi Janusz Fic, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.

W 2023 r. mieszkańcy Krosna oddali do PSZOK-u ponad 2959 ton odpadów selektywnie zebranych. Najwięcej było odpadów zielonych, ulegających biodegradacji, tj. blisko 1730 ton, a w dalszej kolejności: odpady wielogabarytowe – ponad 483 tony, gruz – ponad 294 tony, opakowania z tworzyw sztucznych – ponad 72 tony, popioły – 70,5 tony, opakowania z papieru i tektury – blisko 57,5 tony, materiały konstrukcyjne zawierające gips – 43 tony, szkło budowlane (np. szyby okienne) ok. 24,5 tony oraz opakowania ze szkła (np. słoiki) – ok. 24 tony, a także ponad 26 ton papy odpadowej.

Dodatkowo mieszkańcy oddali do PSZOK-u ok. 8 tys. sztuk opon, ponad 17 ton odzieży i ponad 9 ton tekstyliów, 33 tony zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, w tym ponad 9 ton sprzętu zawierającego freony, oraz blisko 13 ton farb i tuszy, w tym drukarskich.

Najwięcej osób skorzystało z usług Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we wrześniu 2023 r., tj. 3458, przy czym zainteresowanie działalnością PSZOK było spore przez cały 2023 rok: maj – 2899 osób, czerwiec – 2470, lipiec – 3294, sierpień – 3117, październik – 3114, czy listopad – 2043 osoby.

Myślę, że te liczby mówią sporo… Mieszkańcy Krosna chętnie korzystają z usług Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Cieszymy się z tego bardzo, ponieważ naszym celem budowy PSZOK był zachęcenie mieszkańców do idei segregowania odpadów i właściwego postępowania z nimi. Niesłabnące, a wręcz rosnące zainteresowanie PSZOK, daje powody do satysfakcji, gdyż misją naszej spółki jest praca dla mieszkańców i dla środowiska – podkreśla Janusz Fic, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.

W sezonie jesienno-zimowym (od 1 grudnia do 31 marca) PSZOK w Krośnie pracuje 3 dni w tygodniu, tj. w poniedziałki, środy i piątki w godz. 11.00-18.00.