Poradnictwo psychologiczne, warsztaty oraz płatne szkolenia zawodowe dla bezrobotnych krośnian

Poradnictwo psychologiczne, warsztaty oraz płatne szkolenia zawodowe – to tylko niektóre z form wsparcia dedykowanych bezrobotnym mieszkańcom Krosna. W tym miesiącu ruszyły nabór do kolejnego projektu realizowanego w ramach Programu Rewitalizacji Miasta Krosna.