Przebudowa stadionu miejskiego w Rzeszowie na ostatniej prostej

Na rzeszowskim stadionie miejskim przy ul. Hetmańskiej dobiega końca układanie murawy. Warta prawie 11 mln zł inwestycja zakończona zostanie w maju. Zadanie dofinansowane zostało ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rzeszowski Stadion Miejski przy ul. Hetmańskiej dostosowywany jest do wymagań I ligi piłkarskiej. – Aby spełniał wymogi konieczna była m.in. wymiana oświetlenia na nowocześniejsze, budowa systemu podgrzewania murawy, drenażu. Na płycie głównej stadionu układana jest obecnie trawa. Prawie dwie trzecie murawy jest już ułożone – mówił Marek Bajdak, pełniący funkcję prezydenta Rzeszowa podczas czwartkowej konferencji, która odbyła się na stadionie przy ul. Hetmańskiej.

– Ważną częścią tego zadania była wymiana oświetlenia. W miejscu czterech przestarzałych masztów pojawiły się dwa nowoczesne, nieco wyższe od tych, które zostały zdemontowane. Co istotne nowy system oświetlenia jest inteligentny – pozwala m.in. skupić wiązkę światła na konkretnej konkurencji, której rozgrywki aktualnie odbywają się na stadionie – dodał Bajdak.

Termin zakończenia tej inwestycji, ze względu na trudne warunki atmosferyczne musiał być przesuwany. – Wykonawca robi wszystko, aby zdążyć oddać inwestycję w maju – powiedział prezydent Rzeszowa.

Przebudowa stadionu jest jedną z większych tegorocznych inwestycji w Rzeszowie. Zakończy się w maju. Jej koszt to blisko 11 mln zł . Inwestycja została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dodatkowym zadaniem, które zostanie wykonane na stadionie w maju będzie montaż band pneumatycznych.

Zakres prac na Stadionie Miejskim Stal w Rzeszowie objął m.in.:

 • przebudowę boiska głównego – wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych i odsączających oraz położenie nawierzchni z trawy naturalnej (zakończono wykonywanie warstw konstrukcyjnych i odsączających, układanie trawy zakończy się do 30 kwietnia)
 • wykonanie instalacji ogrzewania płyty boiska zasilanej z węzła cieplnego (inwestycja zakończona, trwa odbiór techniczny i uruchomienie systemu podgrzewania)
 • wykonanie systemu drenażu wraz z włączeniem do istniejącego kanału kanalizacji deszczowej oraz wykonanie zbiornika retencyjnego (prace w tym zakresie zakończone, trwa odbiór techniczny)
 • wykonanie systemu nawadniania murawy zasilanego z istniejącej studni głębinowej (wykonano 95 proc. zakresu prac, po ułożeniu trawy zostaną zamontowane elementy zraszające i uruchomienie systemu nawadniana)
 • budowę 2 masztów oświetleniowych na potrzeby oświetlenia boiska do piłki nożnej i toru żużlowego. Wybudowane zostały maszty o wysokości 57 m plus iglice odgromowe umożliwiające zamontowanie po 86 sztuk naświetlaczy o mocy 1450 W. (prace zakończone, trwa odbiór techniczny)
 • budowę policznikowych kablowych przyłączy elektroenergetycznych 0,4 kV wraz z elementami infrastruktury oświetleniowej oraz systemem sterującym oprawami oświetleniowymi i demontażem istniejącego oświetlenia toru żużlowego (prace zakończone, trwa odbiór techniczny)
 • montaż opraw oświetleniowych typu LED o mocy 1450W na masztach i konstrukcji zadaszenia trybuny w łącznej ilości 314 szt. i łącznej mocy około 450 kW (prace zakończone, trwa odbiór techniczny)
 • wykonanie oświetlenia parku maszyn pawilonu żużlowego (prace zakończone, trwa odbiór techniczny)
 • ułożenie nowej nawierzchni z trawy naturalnej na boisku treningowym (prace zakończone, trwa odbiór techniczny)
 • wykonanie rozbiórki 4 nieczynnych, 52 metrowych masztów oświetleniowych (prace zakończone)
 • przebudowę toru żużlowego: wymiana krawężnika wewnętrznego toru żużlowego, montaż odwodnienia liniowego wraz instalacją kanalizacji deszczowej (prace zakończone), profilowanie nawierzchni toru żużlowego (do realizacji)
 • dostawa i montaż band pneumatycznych (do realizacji do 23 maja)

Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Miasta Rzeszowa

Fot. erzeszow.pl