Rusza nabór do krośnieńskich przedszkoli na rok szkolny 2024/2025

Od 1 lutego do 7 lutego 2024 r. do godz. 15.00, rodzice dzieci uczęszczających obecnie do miejskich przedszkoli będą mogli elektronicznie w systemie NABÓR wypełniać deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025, a po jej wydrukowaniu i podpisaniu składać w przedszkolu.


W związku z tym, w serwisie internetowym NABÓR, w zakładce Dokumenty zostaną zamieszone informacje na temat zasad, terminów i kryteriów zapisu dzieci do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2024/2025. Rodzice będą mogli również zapoznać się z pełną ofertą przedszkoli. Brak złożenia deklaracji o kontynuowaniu edukacji w tym samym przedszkolu w ustalonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu.

Po ustaleniu liczby miejsc w rekrutacji, kolejnym etapem naboru będzie składanie przez rodziców dzieci zamieszkałych w Krośnie wniosków o przyjęcie do miejskich przedszkoli na rok szkolny 2024/2025. Będzie należało to zrobić w systemie NABÓR, w terminie od 14 lutego do 20 lutego 2024 r. do godz. 15.00.

Rodziców zapisujących dzieci do przedszkoli miejskich zachęcamy do zapoznania się z informatorem zamieszczonym w serwisie internetowym NABÓR – w zakładce Dokumenty, który zawiera wszelkie niezbędne komunikaty oraz wyjaśnienia. W zakładce Aktualności zamieszczane będą natomiast bieżące informacje dotyczące kolejnych etapów rekrutacyjnych.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 określony został w Załączniku do Zarządzenia Nr 2347/24 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 23 stycznia 2024 r., natomiast kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego określa uchwała Nr XIV/447/19 Rady Miast Krosna z dnia 29 listopada 2019 r.

serwis prasowy UM Krosna