Rusza zasadnicza cześć największej inwestycji w Rzeszowie

Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne będzie kosztować blisko 74 mln zł. Duża cześć tej kwoty to dofinansowanie unijne, które udało się miastu zdobyć.

RCK to tak naprawdę trzy duże zadania. Pierwsze z nich to przebudowa placu Dworcowego i budowa pod nim parkingu podziemnego dla ponad 100 samochodów oraz miejsc postojowych dla taksówek, rowerów. Parking będzie połączony z budynkiem dworca podziemnym przejściem. Druga część to przebudowa układu drogowego w rejonie głównego dworca kolejowego oraz znajdującego się przed nim placu. Obejmie ona ul. Grottgera na odcinku od skrzyżowania z ul. Asnyka do ul. Bardowskiego. Trzecia część to przebudowa budynku dworca.

Wykonawca tej inwestycji, realizowanej w formule „zaprojektuj i wybuduj”, lada dzień rozpocznie prace na placu Dworcowym. Dlatego też do piątku (29 kwietnia) teren placu oraz sąsiadujące z nim działki zostaną ogrodzone i zamknięte dla samochodów. Zapewnione będzie oczywiście dojście dla pieszych do budynku dworca.

Budowa RCK potrwa do drugiej połowy przyszłego roku.

Źródło: Urząd Miasta Rzeszowa