Ryszard Skotniczny niezależnym kandydatem do Senatu

We wtorek, podczas konferencji prasowej swój program wyborczy przedstawił Ryszard Skotniczny. 55 – letni właściciel Dworu Kombornia startuje do Senatu w okręgu 57 jako kandydat niezależny. Zdaniem Skotnicznego samorządy na poziomie miast i wsi wymykają się mechanizmom partyjnym i to one powinny mieć decydujący wpływ na to jak wydawane są publiczne pieniądze.