Rzeszowski magistrat przypomina o deklaracjach związanych z wywozem śmieci

W związku z podjęciem w dniu 22 stycznia 2020r. przez Radę Miasta Rzeszowa Uchwały nr XXV/529/2020 Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Podk. Z 2020r. poz. 530) przypominamy, że wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej oraz spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty, zarządcy nieruchomości na terenie miasta Rzeszowa, są zobowiązani do złożenia zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 22.06.2020r. – czytamy w komunikacie rzeszowskiego magistratu.

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można złożyć:

– za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP – w przypadku osoby posiadającej nieruchomość na własność (nie dotyczy to przypadków, gdzie jest współwłasność). W pierwszej kolejności należy wypełnić formularze z aktywnymi polami do wypełnienia – dokumenty DO-1 i ZN-1 i je zapisać na dysku komputera. Aktualnie obowiązujące formularze deklaracji można pobrać poniżej. Następnie należy wejść na link do elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, gdzie można złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi załączając wypełnione formularze DO-1 i ZN-1 obowiązujące od 1 marca 2020 roku. Przed załączeniem dokumentów należy wybrać urząd, w którym chce się załatwić sprawę: GMINA MIASTO RZESZÓW – bardzo ważne, ponieważ tylko wtedy poprawie będzie można złożyć deklarację. W pozycji wybierz rodzaj pisma należy wybrać „wniosek”. W pozycji tytuł pisma należy wpisać – Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po załączeniu do wniosku formularzy DO-1, ZN-1, a w przypadku trzech lub więcej współwłaścicieli ZN1/A, należy wniosek podpisać profilem zaufanym i wysłać do Gminy,

– przesłania wypełnionej deklaracji w wersji papierowej pocztą na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Hanasiewicza 10, 35-103 Rzeszów,

– dostarczenia wypełnionej deklaracji do skrzynki pocztowej umieszczonej przy wejściu do budynku Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Hanasiewicza 10. (w godzinach pracy Wydziału od 7:30 do 15:30, w środy od 7:30 do 17:00).

– w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Hanasiewicza 10 pok. Nr 1 (w godzinach pracy Wydziału od 7:30 do 15:30, w środy od 7:30 do 17:00). – zaleca się telefoniczne umówienie terminu wizyty w urzędzie pod nr 17 875 45 28, celem uniknięcia kolejek w oczekiwaniu na załatwienie sprawy.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczoną na podstawie stawek wynikających z wyżej wymienionej Uchwały Rady Miasta Rzeszowa należy uiszczać za okres od 1 marca 2020r. na dotychczasowe indywidualne rachunki bankowe.

Źródło: Urząd Miasta w Rzeszowie