„Sami o Sobie” – Centrum Aktywności Młodzieży otwarte!

W wyniku realizacji projektu “Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+ Odmieniamy=KROSNO” powstała długo oczekiwania przestrzeń dla młodych – Centrum Aktywności Młodzieży. Centrum Aktywności Młodzieży zlokalizowane jest w samym centrum Krosna, w piwnicach zabytkowej kamienicy Rynek 6 o powierzchni około 200 m². Zaprojektowane i wykonane zostało w sposób funkcjonalny. W skład pomieszczeń wchodzą: sala audiowizualna ze sceną, sala spotkań (kawiarenka), przestrzeń warsztatowa, sala galeryjna oraz galeria z kącikiem bibliotecznym. To miejsce, które ma zachęcać młodzież do tworzenia, nauki i interakcji z rówieśnikami.

Będzie to miejsce samorozwoju i twórczej ekspresji, a także przyjazna przestrzeń współtworzona przez i dla młodych ludzi, gdzie będą mogli rozwijać swoje pasje, zdobywać nowe umiejętności oraz uczestniczyć w życiu społecznym miasta. Tu młodzi będą decydować o sobie.

Głównym celem Centrum Aktywności Młodzieży jest wspieranie młodych ludzi w braniu odpowiedzialności za miejsce, w którym żyją. To przekonanie, że młodzi ludzie mają prawo
do samostanowienia nie tylko w zakresie swojego życia, ale także w zakresie funkcjonowania miasta, jego dostępności i oferty usług dla społeczności.

W ramach funkcjonowania Centrum zaplanowane są różnorodne projekty i działania edukacyjne, które pomogą młodym ludziom rozwijać umiejętności i pasje. Wśród nich są warsztaty artystyczne
i obywatelskie, spotkania literackie i koncerty, pokazy filmów i wystawy. Będzie również miejsce do realizacji oddolnych inicjatyw zgłoszonych przez młodzież w ramach codziennej działalności Centrum. Przewidujemy też spotkania z tutorami – to forma wsparcia w rozwoju osobistym każdego młodego człowieka, skupiona na indywidualnych potrzebach i rozwoju ścieżki zawodowej, czy osobistej.

Centrum Aktywności Młodzieży to inwestycja w przyszłość Krosna i jego mieszkańców. Młodzi ludzie mają teraz realną szansę na kształtowanie jego wizerunku i wprowadzanie pozytywnych zmian.
To miejsce, w którym młodzież może współpracować z innymi oraz angażować się w działania artystyczne i społeczne.

Przestrzeń będzie dostępna dla młodych w dniach od poniedziałku do piątku od 8:00 do 20:00 oraz w soboty od 12:00 do 18:00. Godziny te mogą ulec zmianie, aby lepiej dostosować się do potrzeb młodzieży.

Więcej informacji o projekcie można również znaleźć na stronie internetowej www.bwakrosno.pl.
Całkowita wartość przedsięwzięcia: 3 767 913,30 zł
Dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego: 1 383 584,23 zł
Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa: 244 161,93 zł
Środki własne Gminy Miasto Krosno: 2 140 167,14 zł

Łączne wydatki na przygotowanie i prace inwestycyjne, a także na realizację wszystkich miękkich działań wyniosą w sumie 4 458 151,89 złotych, dofinansowanie 2 317 984,75 złotych (NMF: 1 383 584,23 zł, BP: 244 161,93 zł), a środki własne Gminy Miasto Krosno 2 140 167,14 złotych.

Zrealizowano w ramach projektu pn. „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO” realizowanego w ramach Programu Rozwój Lokalny, współfinansowanego w 85% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa.

„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”

Wysokość otrzymanego dofinansowania wynosi 17 365 786,37 PLN. Beneficjentem/ Partnerem Wiodącym jest Miasto Krosno. Celem projektu jest kompleksowa poprawa jakości życia w Krośnie oraz lepsze dostosowanie administracji Krosna do potrzeb mieszkańców.

inf. prasowa UM Krosno