Senator Stanisław Zając pośmiertnie mianowany na stopień majora Wojska Polskiego

Uroczystość nadania pośmiertnego awansu odbyła się w jasielskiej Farze. Wcześniej rodzina, przyjaciele oraz przedstawiciele władz państwowych i samorządowych zgromadzili się przy grobie tragicznie zmarłego 10 kwietnia 2010 roku parlamentarzysty. Złożono także kwiaty pod pomnikiem „Golgota Wschodu”. Akt pośmiertnego mianowania z rąk szefa Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej Łukasza Kudlickiego odebrali bliscy śp. Stanisława Zając.