Spartakiada Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Województwa Podkarpackiego

12 października br. Kompleks Boisk Sportowych w Chorkówce (pow. Krośnieński, woj. podkarpackiego) stał się miejscem zmagań Spartakiady, gdzie rywalizowali młodzi wychowankowie z Domów Dziecka. Była to druga edycja (wcześniejsza miała miejsce w 2019 r. i odbyła się na obiektach sportowych MOSIR w Krośnie), której organizatorami byli pracownicy Orlen Oil w Jedliczu (w ramach wolontariatu pracowniczego zorganizowanego przez Fundację Orlen) przy współudziale Fundacji Kompas i Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Długiem. Partnerami byli: Gmina Chorkówka, Kompleks Boisk Sportowych w Chorkówce i Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce.

Do rywalizacji stanęło 57 wychowanków z 15 placówek opiekuńczo – wychowawczych (m.in. z Krosna, Długiego, Rzeszowa, Przemyśla, Stalowej Woli, Skopania). Spartakiada rozgrywana była w dwóch kategoriach wiekowych: młodszej (10-15 lat) i starszej (16-20 lat). Wśród konkurencji były m.in. biegi na 100, 400 i 1000 metrów, skoki w dal, rzut oszczepem, pchnięcie kulą, rzuty lotkami do tarczy, rzuty piłką do kosza, rzuty piłką lekarską, skoki w workach czy kręcenie hula-hop.

Wyniki poszczególnych konkurencji indywidualnych złożyły się na zajęcie miejsca danej placówki
w kategorii drużynowej. Po zmaganiach najlepsi okazali się wychowankowie grupy starszej Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Długiem, drugie miejsce przypadło wychowankom Domu dla Dzieci „Dobrawa” w Rzeszowie, a na najniższym stopniu podium uplasowali się wychowankowie Domu Dziecka im. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Krośnie.

Przeprowadzono, także konkurs wiedzy o sporcie, w którym najlepszy okazał się wychowanek Domu dla Dzieci „Dobrawa” z Rzeszowa.

Wychowankowie, którzy w poszczególnych konkurencjach zajęli miejsca I-III otrzymali dyplomy, medale i słodycze. Dodatkowo, wszyscy otrzymali prezenty ufundowane przez sponsorów, a placówki otrzymały cenne nagrody rzeczowe. Dodatkowo, nagrody otrzymali najmłodsi uczestnicy: wychowanek Domu Dziecka w Skopaniu i wychowanka z Katolickiej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej z Miejsca Piastowego.

Patronat honorowy nad Spartakiadą objęli: Poseł do PE Bogdan Rzońca, Poseł na Sejm RP Piotr Babinetz, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego Joanna Bril, Starosta Krośnieński Jan Pelczar oraz Wójt Gminy Chorkówka Grzegorz Węgrzynowski.

Patronat medialny: TV Obiektyw, Trendy Radio, Radio Fara, portal terazkrosno.pl, portal krosno112.pl i portal krosnosfera.pl.

Nad zdrowiem uczestników czuwali ratownicy z Grupy Legion Gerarda.

Organizatorzy składają wielkie podziękowania sponsorom i darczyńcom: Fundacja Orlen, PGNIG Technologie, Orlen Oil, BorgWarner, Splast, Krosoft, Greinplast, Eko Investment, Fabryka Urody, Netcom, Nowy Styl, Polmedia.Tech, Helios, ZPRE Jedlicze, PPMD Rzeszów, RAF Ekologia, Firma Ubezpieczam Siebie, PRiD Krosno, MAL-EKO, Kros Clean.

Materiał nadesłany