Trzynaście podkarpackich szpitali podpisało umowy na realizację rządowego programu „TOPSOR”

Trzynaście podkarpackich szpitali podpisało umowy na realizację rządowego programu „TOPSOR”. Nowe rozwiązania mają usprawnić pracę Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. Placówki zostaną wyposażone w nowy system segregacji pacjentów.Wszyscy trafiający na Szpitale Oddziały Ratunkowe będą musieli pobrać numerek z biletomatu. Następnie personel medyczny przeprowadzi wstępne badanie, w wyniku którego pacjent zakwalifikowany zostanie do jednej z pięciu kategorii oznaczonych kolorem: czerwonym, pomarańczowym, żółtym, niebieskim lub zielonym.Poszczególne kolory będą oznaczać stopień pilności oczekiwania na wizytę lekarską.