Ty decydujesz – spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską

14 marca w Jasielskim Domu Kultury  w ramach kampanii „Ty decydujesz” odbędzie się spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską.

Anna Maria Wesołowska to sędzia z trzydziestoletnim doświadczeniem zawodowym, orzekająca w sprawach karnych, od kilku lat zajmuje się edukacją młodzieży w zakresie ich praw i obowiązków.

W godzinach rannych w spotkaniu uczestniczyć będzie młodzież z klas III gimnazjum, zaś w godzinach popołudniowych odbędzie się wykład dla nauczycieli, rodziców oraz zaproszonych gości wśród, których są przedstawiciele władz miasta, kuratorium oświaty, dyrektorzy szkół, pedagodzy oraz przedstawiciele instytucji pomocowych działających na rzecz dzieci, młodzieży i rodziny.

Zadanie finansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – Kampania „Postaw na rodzinę”.