Uruchomienie nowej elektrociepłowni w rafinerii ORLEN Południe w Jedliczu

W rafinerii ORLEN Południe w Jedliczu powstaje kompleks produkcyjny bioetanolu II generacji. Dzięki inwestycji  spółka będzie wytwarzać 25 tys. ton bioetanolu rocznie ze słomy zbóż.  Zgodnie z planem na rozpoczętej w 2022 roku budowie w najbliższym czasie ruszą pierwsze rozruchy technologiczne zakładowej elektrociepłowni o mocy 48 MW.

Nowa elektrociepłownia docelowo zastąpi działającą obecnie, wykorzystującą m.in. kotły węglowe. Zastosowano w niej kocioł biomasowy z turbiną, który może być opalany między innymi ligniną. Wykorzystywana w elektrociepłowni lignina będzie produktem pochodzącym z instalacji bioetanolu II generacji. Będzie powstawać jej ok. 90 tys. ton rocznie. Elektrociepłownia o mocy 48 MW będzie produkować energię elektryczną i ciepło dla całej rafinerii w Jedliczu, na terenie której, oprócz ORLEN Południe funkcjonuje kilka innych spółek z Grupy ORLEN.

Planowana jest również rozbudowa elektorciepłowni. Do końca 2026 r. powstanie kotłownia rezerwowo-szczytowa, składająca się z dwóch kotłów o mocy 10 MW każdy, które będą spalać gaz ziemny wraz z olejem opałowym.

Rozruch technologiczny instalacji rozpocznie się 23 lutego i potrwa planowo do końca maja br. Może się on wiązać z krótkotrwałym, okresowym występowaniem dźwięku w okolicy rafinerii. Będzie on efektem wydmuchu pary. Po zakończeniu rozruchu zjawisko nie będzie miało miejsca. Spółka w celu zminimalizowania hałasu zabudowała specjalny tłumik. O rozruchu poinformowano odpowiednie służby, w tym Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, a także gminę Jedlicze.

Bioetanol jest alkoholem etylowym, otrzymywanym z biomasy. Stanowi dodatek do benzyny, przez co może być wykorzystywany w transporcie.

Zastosowanie nowoczesnego bioproduktu w transporcie, jako dodatku do benzyny, przyczyni się do spełnienia przez ORLEN Narodowego Celu Wskaźnikowego. Będzie także kolejnym ważnym krokiem do osiągnięcia przez Grupę ORLEN neutralności emisyjnej do 2050 r., ponieważ biopaliwa produkowane są ze źródeł odnawialnych, tym samym znacząco ograniczają emisję CO2.

Bioetanol będzie produkowany w Jedliczu z surowców niespożywczych, pozyskiwanych głównie od polskich rolników, przede wszystkim ze słomy zbóż. Pozwoli to jeszcze lepiej wykorzystać potencjał lokalnego rolnictwa. Realizacja projektu będzie też wiązała się ze wzrostem zatrudnienia. W rafinerii powstanie około 50 nowych miejsc pracy, m.in. dla specjalistów z zakresu zaawansowanych biotechnologii.

Koszt powstania nowej elektrociepłowni wynosi ok. 170 mln zł. Wykonawcą prac jest fińska firma Valmet Technologies Oy. Rozpoczęcie produkcji bioetanolu II generacji planowane jest w 2025 roku.

ORLEN Południe to jeden z wiodących producentów biopaliw i biokomponentów. Spółka konsekwentnie rozwija swoje zakłady produkcyjne w Trzebini i Jedliczu w kierunku nowoczesnych biorafinerii produkujących w oparciu o surowce odnawialne. W 2021 r. w zakładzie w Trzebini spółka uruchomiła pierwszą w Polsce i największą w Europie instalację do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego. ORLEN Południe zainwestował również w pilotażową instalację do produkcji kwasu mlekowego wytwarzanego przy użyciu mikroorganizmów. Ponadto spółka zaangażowała się w rozwój technologii wodorowej. W 2022 r. w zakładzie w Trzebini uruchomiony został pierwszy hub wodorowy w Polsce, z którego realizowane są dostawy paliwa wodorowego do tankowania autobusów krakowskiej komunikacji miejskiej. W 2023 ORLEN Południe rozpoczął też produkcję estrów II generacji z wykorzystaniem olejów posmażalniczych i tłuszczów zwierzęcych.

inf. prasowa