W Sieniawie powstaje farma fotowoltaiczna

Na terenie Zakładu Uzdatniania Wody „Wisłok” w Sieniawie powstaje farma fotowoltaiczna o mocy 125 kW. Wyprodukowana w niej energia będzie wykorzystana do zasilania urządzeń znajdujących się na ujęciu oraz pompowni, która jest największym konsumentem energii. Instalacja będzie już drugim obiektem prądotwórczym, obok małej elektrowni wodnej, który wpłynie na poprawę samowystarczalności energetycznej ZUW w Sieniawie.

Instalacja fotowoltaiczna została wybudowana w południowej części działki Zakładu Uzdatniania Wody „Wisłok”, na blisko 12-arowej działce, która charakteryzuje się dobrymi warunkami nasłonecznienia. Montowany tam system fotowoltaiczny składa się z 448 sztuk modułów o łącznej mocy 125 kW. Rzędy modułów ustawiono tak, by zapewnić maksymalizację uzysku energetycznego.

Przewiduje się, że w chwilach maksymalnej produkcji energii na instalacji fotowoltaicznej, ZUW będzie w 100% samowystarczalny energetycznie. W pozostałych okresach instalacja będzie wspomagać bilans energetyczny, aby jak najmniej prądu pobierać z sieci – informuje Grzegorz Wygoda, kierownik ds. produkcji wody w Krośnieńskim Holdingu Komunalnym.

Instalacja fotowoltaiczna ma uzupełniać energetycznie istniejącą na ujęciu w Sieniawie Małą Elektrownię Wodną, która po modernizacji, przeprowadzonej w 2015 r., produkuje rocznie około 240 tys. kWh i zapewnia blisko 20% całkowitego zapotrzebowania ZUW „Wisłok” na energię. Moc turbiny wodnej szacowana jest na 55 kW, a energia przez nią produkowana wykorzystywana jest bezpośrednio przez znajdującą się w zaporze pompownię wody surowej. Ewentualny nadmiar energii zużywany jest natomiast do zasilania urządzeń technologicznych Zakładu.

Instalacja fotowoltaiczna w Sieniawie to kolejny obiekt Spółki, który będzie produkował energię elektryczną na potrzeby własne Zakładu. Naszym celem jest samowystarczalność energetyczna Spółki oraz maksymalna efektywność energetyczna poszczególnych obiektów, i dlatego już teraz planujemy budowę kolejnych instalacji fotowoltaicznych w naszych obiektach – zapowiada Janusz Fic, prezes zarządu Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.

Zakończenie prac i uruchomienie powstającej na terenie Zakładu Uzdatniania Wody „Wisłok” w Sieniawie instalacji fotowoltaicznej planowane jest na koniec grudnia br. Koszt inwestycji to ponad 470 tys. zł (brutto), przy czym 30% wydatków pokryje dotacja pozyskana na ten cel przez Krośnieński Holding Komunalny z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonawcą prac jest firma Efekt z Krosna.

Źródło: Krośnieński Holding Komunalny