Warsztaty „Akademia dziennikarstwa odpowiedzialności społecznej, ekologicznej i obywatelskiej”

W dniach 21.10-30.10.2022r. w Ośrodku Szkolno-Edukacyjnym w Przysietnicy k.Brzozowa odbyły się warsztaty pt. „Akademia dziennikarstwa odpowiedzialności społecznej, ekologicznej i obywatelskiej” współfinansowane przez Unię Europejską. Organizatorem warsztatów jest Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli w partnerstwie z organizacją ART LLIGA z Ukrainy. W projekcie brało udział 67 osób, 30 uczestników, 3 opiekunów z Ukrainy, oraz 30 uczestników, 3 opiekunów i facylitator z Polski.

Projekt powstał z inicjatywy młodzieży polskiej i ukraińskiej, która nawiązała kontakt przez grupy dyskusyjne na portalach społecznościowych. Są to uzdolnieni, początkujący dziennikarze, którzy aktywnie działają w organizacjach i społeczeństwie. Udział w realizacji warsztatów projekt, pozwolił im nabyć nowe doświadczenia i umiejętności, a także otworzył im szeroką ścieżkę możliwości dalszego rozwoju edukacyjnego i zawodowego.

W trakcie warsztatów młodzież poznała tajniki dziennikarstwa szczególnie w zakresie: dziennikarstwa społecznego, ekonomicznego, kulinarnego, modowego, eko-dziennikarstwa itp. Młodzież przyjrzy się także pracy dziennikarza w różnych mediach: w radiu, telewizji, prasie, internecie, wydawnictwie. W trakcie mobilności zostały przeprowadzone szkolenia, wykłady, zajęcia warsztatowe z zakresu przedsiębiorczości, ekonomii, prawa autorskiego, dziennikarskiego, wiedzy o ekologii i niszczycielskiej działalności człowieka, które poprowadzili doświadczeni w tych dziedzinach eksperci. W harmonogramie działań zrealizowano także liczne wyjazdy studyjne, w trakcie których młodzież odwiedziła stację telewizyjną (TVP3 Rzeszów), redakcję lokalnego portalu informacyjnego (TV Obiektyw), wydawnictwo i poznało praktyczne aspekty pracy dziennikarza. Uczestnicy w trakcie projektu nauczyli się pod okiem ekspertów dojrzalszego formułowania wypowiedzi, redagowania i tworzenia materiałów prasowych.

Uczestnictwo w zajęciach językowych poprawiło i wzbogaciło ich słownictwo z zakresu języków obcych. Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy nabrali większej pewności siebie, osiągneli wyższe kompetencje społeczne, obywatelskie i ekologiczne, nauczyli się samodzielnie rozwiązywać problemy, nabyli zdolności samokształcenia, wyzbyli się stereotypów

i uprzedzeń społeczno-kulturowych, nauczyli się zasad tolerancji i szacunku dla innych osób o innej kulturze, religii, pochodzeniu. Projekt wpłynął także na wzrost poczucia świadomości wspólnych celów w procesie budowania wspólnej społeczności europejskiej pozbawionej kompleksów, stereotypów, barier i granic.

Na zakończenie projektu została zorganizowana konferencja podsumowująca, promowana występem złożonej z uczestników orkiestry symfonicznej w czasie którem młodzież zaprezentowała wyniki swojej pracy przed lokalną społecznością, władzami, mediami i zaproszonymi gośćmi.