XVII Regionalne Zawody Drwali w Sanoku

Nadleśnictwo Brzozów, w imieniu wszystkich organizatorów imprezy, z przyjemnością informuje i zaprasza Państwa na XVII Regionalne Zawody Drwali, które odbędą się dn. 25 sierpnia 2023 roku w Parku Etnograficznym Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Część otwarta dla publiczności rozpoczyna się o godzinie 10.00.

Podczas zawodów uczestnicy będą mieli za zadanie sprawnie i bezpiecznie przygotować pilarkę do pracy, właściwie i dokładnie okrzesać kłody a także dokonać ich przerzynki. To ciekawa i spektakularna część zawodów, w której podziwiać można zręczność i dokładność pracy drwala, a także szybkość wykonania zadania.

W ramach działań towarzyszących wydarzeniu organizatorzy i sponsorzy wystawią swoje stosika promocyjne z grami i zabawami dla dzieci oraz dorosłych.

Celem niniejszej imprezy jest podnoszenie umiejętności drwali, promowanie bezpiecznych metod pracy, a także zapoznanie ogółu społeczeństwa z charakterem pracy drwala i podniesienie rangi tego zawodu.

Organizatorem zawodów jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa w Krośnie oraz Nadleśnictwo Brzozów.