Zmiany w emeryturach i rentach – dyżur telefoniczny ekspertów ZUS

We wtorek, 9 czerwca, odbędzie się dyżur telefoniczny ekspertów ZUS w Jaśle. Podczas dyżuru będzie można uzyskać informacje m.in. na temat zmian w emeryturach i rentach w czerwcu, zasad wyliczenia emerytury oraz sposobu przeliczenia świadczenia.

Od czerwca zmiany w emeryturach – korzystniejsze wyliczenie

Przepisy art. 53 ustawy – Tarcza antykryzysowa 3.0 dają możliwości wyliczenia emerytury w czerwcu 2020 r. poprzez zastosowanie waloryzacji kwartalnych tak jak w maju 2020 r. Będzie to korzystniejsze dla przyszłego emeryta, a wysokość świadczenia będzie wyższa.

Kogo to dotyczy, na czym to polega, jakie są inne możliwości wcześniejszego/korzystniejszego obliczenia świadczeń? Eksperci Oddziału ZUS w Jaśle wyjaśnią to podczas dyżuru telefonicznego.

Nie złożyłeś wniosku o świadczenie ze względu na epidemię? ZUS to uwzględni.

Jeżeli z uwagi na ogłoszony stan epidemii nie miałeś możliwości wcześniej złożyć wniosku o emeryturę, rentę i inne świadczenia lub o jego przeliczenie – ZUS to uwzględni i dokona przeliczenia jeśli tego zażądasz. Podczas dyżuru uzyskasz informację, w jaki sposób przeliczone zostaną świadczenia.

Oświadczenie (druk ERO) dotyczące przyznania/ponownego ustalenia/podjęcia wypłaty świadczenia – od dnia spełnienia warunków nie wcześniej niż od 1 marca 2020 r. możesz złożyć wraz z wnioskiem o:

· przyznanie świadczenia długoterminowego, np. emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia uzupełniającego przysługującego osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury pomostowej,

· ponowne ustalenie wysokości świadczenia długoterminowego,

· podjęcie wypłaty świadczenia długoterminowego.

Odpowiedzi na pytania i wątpliwości będzie można uzyskać 9 czerwca 2020 r. w godz. od 10.00 do 12.00, pod numerem telefonu 13 44 379 17, podczas dyżuru ekspertów ZUS z Oddziału w Jaśle.

Źródło: ZUS