100 milionów z unijnej kasy dla MPGK w Krośnie

Dzięki dotacjom z Unii Europejskiej, które od 16 lat pozyskuje zarząd MPGK Krosno, na konto Spółki wpłynęło już ponad 100 mln zł. Setny milion z Unii trafił przelewem w kwietniu br.

Można powiedzieć, że „pękła złota setka”. W pewnym sensie jest to podsumowanie naszej pracy i determinacji w pozyskiwaniu funduszy unijnych w ostatnich latach. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Dzięki tym środkom zmieniamy się w szybkim tempie i znacząco podnosimy poziom naszych usług, a korzystają nam tym mieszkańcy – mówi Janusz Fic, prezes zarządu MPGK – Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.

Unijne dotacje Spółka cały czas inwestuje w rozwój wszystkich dziedzin swojej działalności, tzn. w gospodarkę wodno-ściekową, odpadową i ciepłowniczą. Z dofinansowaniem unijnym udało się firmie zrealizować szereg istotnych z punktu społecznego przedsięwzięć. Aktualnie największym, najbardziej rozległym i rozbudowanym logistycznie projektem jest „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w regionie południowym województwa podkarpackiego – I etap”, przy realizacji którego MPGK Krosno otrzymało „setny milion” z UE. Oprócz tego w trakcie realizacji są duże inwestycje w gospodarce wodno-ściekowej i ciepłownictwie.

W sumie z budżetu Wspólnoty na konto MPGK Krosno w ciągu 16 lat (od 2004 r. do kwietnia 2020 r.) wpłynęło ponad 102 mln zł (netto). Spółka zaczęła korzystać z funduszy unijnych już w pierwszym roku przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Zainicjował to projekt związany z modernizacją ciepłowni „Łężańska, który otrzymał 1,3 mln zł (netto) unijnego dofinansowania. W ramach perspektywy finansowej 2007-2013 na konto Spółki wpłynęło z UE blisko 56 mln zł, a z obecnej (na lata 2014-2020), z pozyskanych i zakontraktowanych ponad 90 mln zł, wypłacono dla MPGK Krosno już ponad 45 mln zł (netto).

Źródło: MPGK – Krośnieński Holding Komunalny