104 osoby objęte zostały programem stypendialnym Samorządu Województwa Podkarpackiego

Ponad 200 tysięcy złotych trafi do najzdolniejszych studentów pierwszego roku, którzy podjęli naukę na podkarpackich uczelniach. W tym roku programem stypendialnym Samorządu Województwa Podkarpackiego objęto 104 osoby. W większości są to studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Politechniki Rzeszowskiej. Każdy z nich otrzymał jednorazowe stypendium w wysokości 2 tysięcy złotych.