40 mln zł na pomoc przedsiębiorcom z Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle

Od 2 kwietnia br. Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle rozpoczął w naborze ciągłym przyjmowanie i realizowanie wniosków o przyznanie pożyczek dla mikroprzedsiębiorców w kwocie do 5 tys. zł z możliwością umorzenia. Na chwilę obecną przedsiębiorcom wypłacono ok. 3400 pożyczek na łączną kwotę 17 mln zł.

17 kwietnia br., dyrektor PUP ogłosił nabory na pozostałe trzy formy wsparcia, tj. dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych, dofinansowanie części wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek ZUS dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz organizacji pożytku publicznego. Do dnia dzisiejszego złożono ok. 650 wniosków, obejmujących ok. 3 tys. pracowników na kwotę ponad 11 mln zł, które są realizowane na bieżąco.

Do tej pory na powyższe formy wsparcia rozdysponowano kwotę ponad 28 mln zł. Wysokość przyznanych środków dla Powiatu Jasielskiego wynosi 40 mln zł, z rządową gwarancją zwiększenia tej kwoty w razie potrzeby.

Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle zachęca zainteresowanych przedsiębiorców do korzystania z oferowanego wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej i składania wniosków o jego przyznanie.

Wnioski przyjmowane są w formie elektronicznej oraz papierowej (do skrzyń umieszczonych przy wejściu do budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle przy rampie wjazdowej, od strony Banku Spółdzielczego).

Więcej informacji na stronie internetowej PUP w Jaśle https://jaslo.praca.gov.pl/

Źródło: PUP w Jaśle