Bezpieczniej na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Borowej

Skrzyżowanie ulic Warszawskiej i Borowej w Rzeszowie zostanie przebudowane. Na znajdującym się tam przejeździe kolejowym zamontowane zostaną rogatki.

– Głównym celem tej inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa – podkreśla Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa. Przetarg na wybór firmy, która opracuje dokumentację projektową został już ogłoszony. Zadaniem projektanta będzie opracowanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania ulic Warszawskiej i Borowej wraz z rozbudową przejazdu kolejowo-drogowego. Inwestycja ma objąć rozbudowę dróg o łącznej długości ponad pół kilometra, w tym dobudowę dodatkowych pasów ruchu na skrzyżowaniu w ciągu ul. Warszawskiej oraz m.in. także rozbudowę odcinka ul. Borowej, wymianę istniejącej konstrukcji nawierzchni części ul. Borowej, rozbudowę przejazdu kolejowo-drogowego, montaż rogatek, budowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego.

Wykonawca dokumentacji zostanie wybrany wiosną. Projekt ma być gotowy w ciągu 18 miesięcy od daty podpisania umowy.

Źródło: Urząd Miasta Rzeszowa