Bezpłatna akcja usuwania azbestu w Krośnie

Po raz kolejny w Krośnie będzie prowadzona bezpłatna akcja usuwania azbestu. Urząd Miasta sfinansuje mieszkańcom Krosna załadunek, transport i utylizację materiałów zawierających azbest, m.in. pokryć dachowych z eternitu lub elementów elewacji zawierających azbest.

Wystarczy wypełnić wniosek i formularz inwentaryzacyjny i w terminie do dnia 30 kwietna 2020 r. złożyć w Urzędzie Miasta Krosna.

Wnioski rozpatrywane będą w Wydziale Ochrony Środowiska mieszczącym się przy ul. Staszica 2, pok. nr 15 (parter) w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek – 7.30 – 16.30, wtorek – czwartek – 7.30 – 15.30, piątek – 7.30 – 14.30.

Szczegółowe informacje w sprawie akcji można uzyskać także pod numerem telefonu 13 47 43 666. 

fot. poglądowe

UM Krosno