Podajemy terminy oraz harmonogram rekrutacji do krośnieńskich przedszkoli na rok szkolny 2020/2021

Od 3 lutego 2020 r. do 13 lutego 2020 r. do godz. 15.00 rodzice dzieci uczęszczających obecnie do miejskich przedszkoli mogą elektronicznie w systemie NABÓR wypełniać deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021, a po jej wydrukowaniu i podpisaniu składać w przedszkolu.

W związku z tym udostępniony został serwis internetowy NABÓR https://nabor.pcss.pl/krosno/, w którym zamieszone są informacje na temat zasad, terminów i kryteriów zapisu dzieci do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2020/2021. Rodzice mogą również zapoznać się z pełną ofertą przedszkoli.

Brak złożenia deklaracji kontynuowania edukacji w tym samym przedszkolu w ustalonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu.

Po ustalonej liczbie miejsc rekrutacyjnych, kolejnym etapem naboru będzie składanie przez rodziców dzieci zamieszkałych w Krośnie w systemie NABÓR wniosków o przyjęcie do miejskich przedszkoli na rok szkolny 2020/2021.

Wszelkie niezbędne komunikaty oraz wyjaśnienia znajdują się w informatorze zamieszczonym w serwisie internetowym NABÓR https://nabor.pcss.pl/krosno/ – w zakładce Dokumenty.

W zakładce Aktualności ww. strony zamieszczane są bieżące informacje dotyczące kolejnych etapów rekrutacyjnych.

Zamieszczony poniżej harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym określony został w Załączniku do Zarządzenia Nr 523/2020 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 24 stycznia 2020 r.

UM Krosno