Juniwersytet – ruszają zapisy na nowy rok akademicki

Burmistrz Miasta Jasła zaprasza dzieci w wieku 5-10 lat (rocznik 2009 – 2014) wyłącznie z terenu Miasta Jasła, do udziału w zajęciach w roku akademickim 2019/2020.

Zapisy dzieci trwają od 9 do 13 września lub do wyczerpania limitu 120 miejsc (decyduje kolejność zgłoszeń). W pierwszej kolejności kwalifikowane będą dzieci, które nie uczestniczyły dotychczas w zajęciach Jasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego.

Rodzice i opiekunowie proszeni są o wypełnienie i podpisanie nowego formularza zgłoszeniowego oraz dostarczenie go do Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, Kancelaria Ogólna, pok. 19. Formularze dostępne są w Urzędzie Miasta w Jaśle oraz na stronie www.jaslo.pl. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie ogłoszona na stronie internetowej urzędu.

Jubileuszowa, bo X już edycja, roku akademickiego odbędzie się 5 października (sobota) o godz. 10 w sali widowiskowej Jasielskiego Domu Kultury.

Projekt finansowany jest ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w ramach kampanii “Postaw na rodzinę”.

UMJ