Karpackie Klimaty 2019 – utrudnienia w ruchu

Przygotowania do Karpackich Klimatów rozpoczęły się już w czwartek (22.08). W związku z tym w obszarze staromiejskim są utrudnienia w ruchu, które potrwają do poniedziałku (26.08).
W okolicy rynku zmieniona została organizacja ruchu.

– zakaz ruchu na ul. Sienkiewicza,
– zakaz ruchu na ul. Zjazdowej,
– zakaz ruchu na ul. Piłsudskiego od Ronda Solidarności w stronę Rynku,
– wyłączenie z ruchu ul. Ordynackiej, oraz częściowo ulic Sienkiewicza i Franciszkańskiej
– wyłączenie z ruchu ul. Piłsudskiego od płyty Rynku do skrzyżowania z ul. Słowackiego,
– wyłączenie z ruchu ul. Pawła z Krosna (ślepa droga).

W związku z bardzo ograniczoną liczbą miejsc parkingowych, na czas imprezy kierowcy proszeni są o pozostawienie samochodów na parkingach poza obszarem starówki.

UWAGA! Ulica Słowackiego jest na ten czas ulicą dwukierunkową na odcinku od ronda Solidarności aż do płyty rynku.

Ograniczenia wjazdu do Rynku nie będą dotyczyć posiadaczy specjalnych zezwoleń oraz służb miejskich.

Wyznaczono dwa wjazdy do Rynku. Pierwszy od Ronda Solidarności – ul. Piłsudskiego przez ul. Słowackiego do ul. Franciszkańskiej, Sienkiewicza – z zachowaniem szczególnej ostrożności – do Placu Konstytucji 3 Maja
Drugi wjazd umożliwiający poruszanie się po stronie zachodniej Rynku pojazdom zaopatrzenia i mieszkańcom Zespołu Staromiejskiego wyznaczony został ul. Zjazdową, ul. Kazimierza Wielkiego, a następnie ul. Szczepanika (zmieniony kierunek jazdy, od skrzyżowania z Sienkiewicza z nakazem jazdy w prawo) i Sienkiewicza w kierunku Placu Konstytucji 3 Maja.

Poruszających się po starówce (wystawców, zaopatrzenie, mieszkańców Rynku) obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu:

z ul. Kazimierza Wielkiego – nakaz jazdy na wprost w ul. Szczepanika (zmieniony kierunek jazdy, od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza z nakazem jazdy w prawo), ul. Sienkiewicza w kierunku Placu Konstytucji 3 Maja,
parking na ul. Franciszkańskiej będzie przeznaczony dla organizatorów imprezy towarzyszącej pn. Zakątek Rozmaitości Galicyjskich,
ul. Szczepanika – zmieniony kierunek jazdy,
ul. Pawła z Krosna – ślepa droga.

Od czwartku (22.08) od g. 6:00 do poniedziałku (26.08) do g. 6:00 obowiązywać będzie całkowity zakaz postoju wzdłuż zachodniej pierzei Rynku, przy ul. Portiusa, Ordynackiej, Sienkiewicza, Franciszkańskiej, Kaziemierza Wielkiego oraz na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Pawła z Krosna. W tych dniach parking przy ulicy Fortecznej zostanie przeznaczony wyłącznie dla mieszkańców oraz posiadaczy kart dla strefy 0.