Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030

Zaproszenie dla mieszkańców oraz partnerów społecznych i gospodarczych do udziału w konsultacjach projektu Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030.

Trwają prace nad stworzeniem Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030. Dzięki zaangażowaniu przedstawicieli lokalnej społeczności i współpracy wielu grup interesariuszy zostały opracowane m.in. cele i kierunki rozwoju do 2030 r. w obszarach gospodarczym, społecznym i przestrzennym, jak również lista projektów strategicznych, o najistotniejszym znaczeniu dla rozwoju naszego miasta.

Powstał projekt dokumentu, który pragniemy skonsultować z mieszkańcami oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi. Serdecznie zapraszamy do składania uwag i opinii.

Konsultacje prowadzone są w dniach od 7 kwietnia do 12 maja 2023 r.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można zgłaszać w wybrany sposób:

  1. poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego oraz złożenie go osobiście lub przesłanie do Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno,
  2. poprzez przesłanie wypełnionego formularza konsultacyjnego na adres e-mail: strategia@um.krosno.pl,
  3. poprzez przesłanie wypełnionego formularza konsultacyjnego za pomocą systemu ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Krosna: /UMKrosna/skrytka (rodzaj e-usługi: pismo ogólne do urzędu),
  4. poprzez wypełnienie formularza elektronicznego na Platformie Konsultacji Społecznych: https://miastokrosno.wdialogu.pl/konsultacje.

Otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się 9 maja 2023 r. w godz. 17:00 – 19:00 w Urzędzie Miasta Krosna, ul. ks. S. Staszica 2, w sali obrad Rady Miasta Krosna im. Ignacego Łukasiewicza. Podczas spotkania będzie można zgłosić uwagi ustnie do protokołu.

Niezwykle ważne jest, aby nowa Strategia spełniała oczekiwania społeczne oraz wyznaczała optymalną drogę do rozwoju Krosna. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem oraz do aktywnego udziału w konsultacjach.

Więcej szczegółów na krosno.pl – https://krosno.pl/aktualnosci/konsultacje-projektu-strategii-rozwoju-miasta-krosna-na-lata-2023-2030,17499