Krośnieńska Rada Młodzieży już działa

9.04. odbyło się pierwsze posiedzenie Krośnieńskiej Rady Młodzieży. 25 młodych ludzi reprezentujących młodzież krośnieńskich szkół wybrało spośród siebie Przewodniczącą i jej zastępczynię, Sekretarza i Skarbnika. Cała Rada zadeklarowała aktywny udział w życiu miasta i wsparcie samorządu głosem młodzieży. Akty powołania członkom Rady wręczył Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Krosna – Zbigniewem Kubitem.

Krośnieńska Rada Młodzieży Miasta Krosna funkcjonuje w Centrum Aktywności Młodzieży przy Biurze Wystaw Artystycznych w Krośnie. Posiada swojego opiekuna – Alicję Menet – pracownika Centrum Aktywności Młodzieży. Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krosna ds. Krośnieńskiej Rady Młodzieży Miasta Krosna jest Małgorzat Błaż – pracownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Krosna.

fot. UM Krosna