Kultura w Obiektywie – Jerzy Gronkiewicz

Jerzy Gronkiewicz urodził się w Jaśle, a wychował w Dąbrówce. W swoim dorobku artystycznym ma pięć tomików wierszy. Są to utwory o różnorodnej tematyce m.in. miłosnej, przyrodniczej, ale także o codziennym życiu. Dla pana Jerzego pisanie wierszy to nie tylko pasja, ale także sposób na życie. W tym roku ukazał się jego najnowszy tomik poezji pod tytułem „Recepty miłosne”.