Mieszkańcy ul. Polnej w Krośnie mogą składać wnioski o przyłącz do kanalizacji deszczowej

Do końca listopada mieszkańcy ul. Polnej w Krośnie mogą składać wnioski o przyłącz do kanalizacji deszczowej. Ze względu na prowadzoną rozbudowę ul. Polnej, konieczne będzie skoordynowanie wykonania prac kanalizacyjnych z pracami drogowymi.

Procedura dotycząca podłączenia budynków do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej znajduje się w Poradniku Interesanta. Więcej informacji na ten temat można uzyskać także telefonicznie w Wydziale Gospodarki Komunalnej pod numerem 13 47 43 632.

Źródło: Urząd Miasta Krosna