Nowy eBOK i dodatkowe funkcjonalności systemu

Krośnieński Holding Komunalny uruchomił nowy system do elektronicznej obsługi klientów. Nowy eBOK to przede wszystkim rozbudowana funkcjonalność dla użytkowników. Dzięki wdrożonym rozwiązaniom klienci mogą otrzymywać powiadomienia o wyciekach wody, pobierać szczegółowe informacje o zużyciu wody, a także składać wnioski, czy dokonywać ePłatności. Nowy eBOK dostępny jest pod adresem – ebok.ekrosno.pl.

Nowy eBOK powstał w ramach realizowanego przez Miasto Krosno projektu pn. „Zaangażowani w eKrosno – Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna”, w ramach konkursu dotacji „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Nasi partnerzy projektowi, tj. Politechnika Rzeszowska oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, w ścisłej współpracy z wykonawcami oraz zespołem specjalistów Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego przeprowadzili szereg badań oraz przygotowali szczegółowe opracowania i rekomendacje dotyczące rozwiązania problemów w zakresie dostaw wody i potrzeb mieszkańców w tym zakresie – czego efektem jest m.in. nowy system eBOK – informuje dr Tomasz Soliński, zastępca prezydenta Krosna.

Rejestracja do nowego systemu eBOK opiera się na informacjach, które Krośnieński Holding Komunalny posiada już o kliencie, tj. numer faktury, wartość faktury, PESEL/NIP. Możliwe jest również logowanie poprzez Węzeł Krajowej Identyfikacji Elektronicznej, czyli np. Profil zaufany, e-dowód czy za pomocą bankowości elektronicznej. Obsługę nowego systemu wspierają materiały w formie 4 filmów instruktażowych, dostępnych na stronie głównej eBOK, które krok po kroku wyjaśniają, jak działa unowocześnione Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta.

Rozwiązania wdrożone w nowym eBOK-u sprawiają, że klienci, u których zamontowane zostały nakładki radiowe na wodomierzach głównych i którzy aktywują konto eBOK, mają dostęp do wielu nowych rozwiązań, w tym np. godzinowych, dobowych, tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych i rocznych zużyć wody oraz wskazań wodomierza. Zalogowani w systemie mieszkańcy Krosna mogą również otrzymywać powiadomienia o planowanych i awaryjnych przerwach w dostawie wody, a wizualizacja obszarów planowanych wyłączeń i miejsc awarii dostępna jest na uruchomionych w ramach systemu e-Usługach. W panelu tym prezentowane są m.in.: graficzny przebieg sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, lokalizacje hydrantów ppoż., obiektów Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego i stref ochrony ujęć oraz informacje o prowadzonych przez Spółkę inwestycjach i inne aktualności. W ramach nowego systemu udostępniony został także WMS umożliwiający pobranie i wyświetlenie powyższych informacji graficznych w zewnętrznych systemach klientów.

Nowy system eBOK jest bardzo innowacyjny, a przy tym funkcjonalny i przyjazny dla użytkownika. Za pośrednictwem nowego systemu eBOK można m.in.: opłacić faktury, zobaczyć wszystkie rozliczenia i zawarte umowy wraz z aneksami, przesyłać wnioski i zgłoszenia, korespondować on-line z Biurem Obsługi Klienta, sprawdzić i podać odczyty wodomierzy, a w przypadku posiadania nakładki radiowej – otrzymać powiadomienie o prawdopodobnym wycieku wody na wewnętrznej instalacji u Klienta.

Poza tym w nowym eBOK-u w prosty sposób można zgłosić odczyt pozostałych wodomierzy (bez nakładek radiowych), zaktualizować dane użytkownika, hasło czy adres e-mail do logowania. Użytkownicy, którzy wyrazili zgodę na otrzymanie faktur w wersji elektronicznej (e-faktura), mogą pobrać fakturę w formacie pliku PDF, mogą też dokonać ePłatności – tj. wpłaty za konkretną fakturę lub spłaty należności zaległych lub bieżących, a klienci będący w bazie mogą otrzymywać automatyczne powiadomienia (poprzez e-mail lub SMS) o wystawionych fakturach, terminach płatności oraz ich wysokości.

Ważną funkcjonalnością nowego systemu jest możliwość składania wniosków w formie elektronicznej, z możliwością śledzenia postępu zgłoszonej sprawy wraz z powiadomieniem drogą mailową o kolejnych jej etapach oraz wydanej decyzji. Moduł e-wnioski zawiera 26 dedykowanych elektronicznych formularzy dotyczących obsługi klientów w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków. Jest to olbrzymie udogodnienie, z którego warto skorzystać jako alternatywa kontaktu telefonicznego bądź wizyty osobistej w siedzibie Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego w celu zdobycia informacji o postępach i etapach zgłoszonej sprawy.

Korzystanie z nowego eBOK-a znacznie ułatwi naszym klientom kontakty z naszą Spółką oraz dostarczy wielu istotnych informacji na temat świadczonych usług. Dlatego zachęcamy wszystkich naszych Klientów do zapisu do nowego eBOK-a i zapoznania się z jego funkcjonalnością. Dokonywane sukcesywnie zmiany w systemie eBOK mają na celu lepszą obsługę naszych Klientów i dlatego będziemy wdzięczni za Państwa uwagi, spostrzeżenia i sugestie co usprawnić lub uzupełnić, gdyż pozwolą nam one w przyszłości usprawnić nasz system – podkreśla Janusz Fic, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.

Zapraszamy do obejrzenia filmów instruktażowych o sposobie rejestracji i logowania do nowego systemu e-BOK, a także o jego funkcjonalności.

Wartość projektu „Zaangażowani w eKrosno – Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna” wynosi 3 999 261,00 zł, z czego dotacja z funduszy Unii Europejskiej stanowi 3 599 334,90 zł.

Źródło: Krośnieński Holding Komunalny

Fot. Krośnieński Holding Komunalny