Obchody Święta Niepodległości w Krośnie

11 Listopada parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele organizacji społecznych, żołnierze oraz mieszkańcy Krosna wzięli udział w uroczystościach Święta Niepodległości, które jak co roku odbyły się pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego – twórcy niepodległej Rzeczypospolitej, Honorowego Obywatela Miasta Krosna, gdzie delegacje złożyły wiązanki kwiatów.