Obiekty hali sportowo -widowiskowej MOSiR Krosno są już dostępne

Od poniedziałku (18.05) w ramach ” Odmrażania obostrzeń związanych epidemią koronawirusa” do swojej działalności, według ściśle określonych zasad sanitarnych wróciła Hala sportowo -widowiskowa MOSiR Krosno.
 


Zasady użytkowania sal i hali sportowych:

 1. Na arenie sportowej hali sportowo – widowiskowej MOSiR w Krośnie może przebywać jednocześnie maksymalnie 32 osoby i 3 trenerów.
 2. Na sali tenisa może przebywać maksymalnie 12 osób 1 trener.
 3. Na sali gimnastycznej może przebywać maksymalnie 12 osób i 1 trener.
   


W przypadku korzystania z obiektu hali sportowo widowiskowej obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:

 • zachowanie dystansu społecznego,
 • obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na treningu lub zajęciach nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
 • ograniczona liczba osób,
 • weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt)
 • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
 • dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
 • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego.


WERYFIKACJA UCZESTNIKÓW na obiektach zarządzanych przez MOSiR w Krośnie
Grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne przed korzystaniem z Hali sportowo – widowiskowej MOSiR Krosno zobowiązane są zgłosić zarządcy swoje wejście na obiekt.
Obowiązuje również rezerwacja areny i sal na konkretne godziny pod wskazanym numerem  telefonu.
Chcąc skorzystać z infrastruktury w Hali sportowo – widowiskowej należy zadzwonić do biura Hali pod numer telefonu 13 43 680 03, 13 43 621 23 (w godz. od 8:00 – 14:00).
Przed treningiem, pracownik MOSiR-u będzie weryfikował ilość uczestników.


Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na obiekcie wyłącznie pod opieką osób dorosłych, które ponoszą pełna odpowiedzialność za przestrzegania zasad sanitarnych i powstanie ewentualnych szkód na infrastrukturze obiektu. Ponadto opiekun zobowiązany jest do podpisania stosownego oświadczenia.


Osoby korzystające z poszczególnych sal nie mogą samowolnie poruszać się po obiekcie zmieniać i przechodzić z poszczególnych sal bez zgody zarządcy.


Na tym etapie uruchomione zostały również salon fryzjerski Alicja i gabinet kosmetyczny Magda mieszczące się w Hali sportowo -widowiskowej krośnieńskiego MOSiR-u.

fot. UM Krosno