Ponad 22 tys. mieszkańców w ciągu roku skorzystało z krośnieńskiego PSZOK-u

Uruchomiony w lipcu ub. roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. W ciągu 12 miesięcy jego działalności odpady do PSZOK oddało 22 376 osób.

W rok czasu, od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r., do PSZOK mieszkańcy Krosna oddali prawie 3,7 tys. ton odpadów selektywnie zebranych. Najwięcej było odpadów zielonych i odpadów wielkogabarytowych – po około 1300 ton, zmieszanych odpadów z betonu – ponad 450 ton, a także gruz betonowy z rozbiórek i remontów – ok. 136 ton oraz popiołu – ponad 100 ton.

Do PSZOK-u mieszkańcy chętnie przywozili również: zużyte opony, opakowania z papieru i tektury, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, materiały izolacyjne, urządzenia zawierające freony, materiały konstrukcyjne zawierające gips, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych oraz niezużyte farby, tusze, kleje.

Najwięcej krośnian korzysta z usług Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w sezonie wiosenno-letnim. Dla przykładu – w lutym 2021 r. punkt odwiedziło 527 mieszkańców, a w kwietniu 2021 r., było ich już 1847. Rekordowy pod tym względem był maj 2021 r., kiedy odpady selektywnie zebrane oddało do PSZOK 3051 osób.

Porównując liczbę mieszkańców, którzy dostarczyli odpady do PSZOK w lipcu 2019 r. do lipca 2020 r., czyli w pierwszym miesiącu działalności nowego obiektu, wzrost jest znaczący. W lipcu 2019 r. odpady selektywnie zebrane dostarczyło do punktu 1741 osób, a w lipcu 2020 r. – 2733.

Liczby mówią same za siebie… Celem budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych było zachęcenie mieszkańców do idei segregowania odpadów i właściwego postępowania z nimi. Chcieliśmy zaangażować mieszkańców w selektywną zbiórkę odpadów i aktywność w zagospodarowywaniu wytworzonych odpadów. Jesteśmy bardzo zadowoleni z pierwszego roku funkcjonowania PSZOK-u – mówi Janusz Fic, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.

Inwestycja zrealizowana przez Krośnieński Holding Komunalny na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Białobrzeskiej to jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w okolicy. Infrastruktura PSZOK jest zorganizowana tak, aby spełniał on nie tylko funkcje użytkowe, ale też był wygodny i dostępny dla mieszkańców.

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Białobrzeskiej 108 można dostarczać: chemikalia (farby, rozpuszczalniki itp.), oleje przepracowane, zużyte baterie i akumulatory przenośne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane, remontowe i rozbiórkowe (w tym gruz i odpady z betonu, styropian, wełnę mineralną, płyty gipsowo-kartonowe), meble i inne odpady wielkogabarytowe, przedmioty wykonane z tworzyw sztucznych (np. meble ogrodowe, miski, pudełka, koszyki), zużyte opony, odpady zielone, popiół i żużel z palenisk domowych, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone.

W okresie wiosenno-letnim, od 1 kwietnia do 31 października, PSZOK czynny jest 5 dni w tygodniu: poniedziałek, wtorek i środa – w godz. 12.00-19.00; czwartek – nieczynne; piątek – w godz. 12.00-19.00; sobota – w godz. 8.00-14.00.

W okresie jesienno-zimowym, tj. od 1 listopada do 31 marca, punkt czynny jest w poniedziałek, środę i piątek – w godz. 13.00-18.00; wtorek, czwartek i sobota – PSZOK jest nieczynny.

Źródło: Krośnieński Holding Komunalny

Fot. Krośnieński Holding Komunalny