Powstanie osiedle mieszkaniowe w rejonie ulicy Polnej w Krośnie.

7 marca o godzinie 13:00 w Sali narad Urzędu Miasta Krosna przy ul. Staszica 2, (pokój 21, I piętro) zostanie zaprezentowana koncepcja zagospodarowania nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulicy Polnej w Krośnie. Prezentację poprowadzą jej autorzy: AMP Architekt Michał Piech, LUMIOO sp. z o.o. i PROJEKT oFFICYNA PRACOWNIA ARCHITEKTURY Piotr Cegielski.

Kompletna koncepcja powstała w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych nad dwoma wariantami koncepcji składającymi się na zwycięską pracę konkursową.

Miasto Krosno zaprasza do udziału w prezentacji wszystkich zainteresowanych.

Informacja prasowa
UM Krosna